เครื่องวัด เครื่องวัดเสียง Sound Meter
เครื่องวัดเสียง

เกียวกับเรา เครื่องวัดเสียง.COM

PROTRONICS INTERTRADE CO.,LTD.

บริษัท โปรโทรนิกส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

  • เลขที่ 33/35 หมู่ 10 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150
  • 33/35 Moo.10 Ladsavay Lumlookka Phatumthani 12150 Thailand
   • Tel 02-1523373 (automatic)
   • Fax 02-1523511

    


   ...........................ราคา บริการ มาตรฐาน ผู้นำเข้า - ตัวแทนจำหน่าย...................

    ประวัติ บริษัทฯ

     • ปีก่อตั้ง : 2549
     • ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บาท
     • จุดมุ่งหมาย : เป็นบริษัทฯ ชั้นนำ สำหรับจัดจำหน่าย นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย สินค้า ประเภทเครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ห้องทดลอง ในมาตรฐานราคาประหยัด และ บริการ บนความสมเหตุสมผล

   นโยบายด้านสังคม

   บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เพื่อนสัตว์ และ องค์กรทางสังคม ดังตัวอย่าง

     • unicef Thailand : องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ
     • WSPA : องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

    

   ...........................PROTRONICS เพื่อสังคม และ เพื่อนสัตว์โลก..................