เครื่องวัด เครื่องวัดเสียง Sound Meter
เครื่องวัดเสียง

Sound Meter DT-8852

Datalogger Sound Level Meter เครื่องวัดระดับเสียง รุ่น DT-8852 บันทึกข้อมูล ต่อเข้า Computer ได้

เครื่องวัดระดับเสียง DT-8852 ได้รับการออกแบบสำหรับการวัดเสียง ได้รับการควบคุมคุณภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อม จะนำไปใช้วัดเสียงที่โรงงาน, โรงเรียน, ออฟฟิศ, การจราจรและภายในบ้าน

Features:

  1. This unit confirms to the IEC61672-1 class 2 for Sound Level Meters
  2. MAX & MIN measurements
  3. Overrange display
  4. Underrange display
  5. A & C Weighting
  6. FAST & SLOW response
  7. Analog AC/DC outputs for connection to frequency analyzer or X-Y shaft recorder
  8. Datalogger function (8852)
  9. Adjustable Alarm-Levels (8852)
  10. Memory for 32700 readings

Specifications:

Accessories :

Battery, screwdriver, audio plug, windscreen, software, USB cable, tripod and DC 9V power supply and gift box with carrying case.