เครื่องวัด เครื่องวัดเสียง Sound Meter
เครื่องวัดเสียง

เครื่องวัดความดังเสียงDT-805

Professional Sound Level Meter

เครื่องวัดเสียง DT-805

Standard CE , IEC651 Type 2 , ANSI S1.4 Type 2

DT-805 Sound level meter has a wide dynamic range from 30 to 130dB.It has different frequency weighting A and C to respond to human sense or machine monitoring purposes.For different sound pattern,it also supplies Fast and Slow time constant setting.Analog output also provided for other use.

 

  • 1.5dB Accuracy
    Level range:30~130dB