เครื่องวัด เครื่องวัดเสียง Sound Meter
เครื่องวัดเสียง

เครื่องวัดเสียง DB200

เครื่องวัดระดับความดังเสียง Sound Meter DB200

DB200 Sound level meter integrating-averaging เครื่องวัดเสียง พร้อม Certificate of Calibration

Measured values : L, Leq, LE, Lpk.

Five different measurement modes.

Measuring range

  • Measurement dynamic: Lp/Leq: 100 dB - Lpk: 50 dB
  • A-weighted measurement range: 30-130 dB
  • C-weighted measurement range: 35-130 dB
  • Z-weighted measurement range: 35-130 dB
  • Peak channel measurement range: 83-133 dB

Supplied with transport case, windshield, LDB200 software and calibration certificate.