เครื่องวัด เครื่องวัดเสียง Sound Meter
เครื่องวัดเสียง

เครื่องวัดเสียง 407738

407738

Low Range Sound Level Meter with Memory 407738

เครื่องวัดเสียง รุ่น 407738

เครื่องวัดเสียง วัดเสียงต่ำสุดที่ 26 เดซิเบล และจัดเก็บได้ถึง 99 การอ่าน

  • หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ พร้อม bargraph
  • ตัวเครื่องตรงตามมาตรฐาน (ANSI S1.4-1983, IEC 60651, EN 60651) - และมาตรฐาน OSHA
  • ช่วงการวัดกว้างถึง 26 ถึง 130 เดซิเบล
  • หน่วยความจำภายในจัดเก็บได้ถึง 99 การอ่าน
  • A+C weighting, เลือกการตอบสนองทั้งแบบเร็วและช้า
  • บันทึกค่าสูงสุด และต่ำสุด
  • เอาท์พุตอนาล็อก AC และ DC