เครื่องวัด เครื่องวัดเสียง Sound Meter
เครื่องวัดเสียง

Sound Meter ST-8850 / DT-8850

DT-8850

Sound Level Meter

มีฟังก์ชั่นที่สามารถใช้ วัดเสียง รบกวน เช่น ในโรงงาน, โรงเรียน, สำนักงาน, สนามบินและบ้าน ฯลฯ การตรวจสอบเสียงในสตูดิโอ และการติดตั้งหอประชุม Hi-Lo

คุณสมบัติ

 • ค่าความถูกต้อง: 1.5 dB
 • มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC651 ประเภท 2
 • ประสิทธิภาพสูง
 • ฟังก์ชั่นค้างค่าข้อมูล
 • สามารถเชื่อมต่อ AC/DC สำหรับการวิเคราะห์หรือบันทึกข้อมูล
 • ปรับเทียบในตัว

คุณลักษณะ

 • ช่วงการวัด
 • ค่าความละเอียด: 0.1 dB
 • ค่าความถูกต้อง: 1.5 dB ที่ 94 dB, 1 kHz sine wave
 • อัตราการวัด: 1.5 ครั้ง/วินาที
 • อุณหภูมิในการเก็บรักษา: -10 ถึง 60 C (ถ้าเกินช่วงการวัดจะแสดงสัญลักษณ์ "OL")
 • ขนาด: 251 x 63.8 x 40 มม.
 • น้ำหนัก: 250 กรัม