เครื่องวัด เครื่องวัดเสียง Sound Meter
เครื่องวัดเสียง

เครื่องวัดระดับเสียง รุ่นประหยัด DT-85A

เครื่องวัดเสียง DT-85A

 Mini Sound Level Meter

เครื่องวัดเสียง DT-85A

Product Description

The CEM DT-85A is possibly the smallest sound meter around. This sturdy hand held sound meter is ideal for quick sound level checks in the workplace, school, office, traffic and within the home.

  • Auto LCD Backlight
  • Max Min Hold Function
  • Frequency Weighting

Included Accessories

  • Manual
  • Battery
  • Wind Shield
Level Range 35-130dB
Accuracy +/-3.0 dB (Ref 94dB at 1kHz)
Frequency 31.5Hz to 8kHz
Weighting A
Battery Type 9V Battery
Operation Temperature 0-40C
Weight 192g
Dimensions 150x55x30mm