เครื่องวัด เครื่องวัดเสียง Sound Meter
เครื่องวัดเสียง

Sound Level Meter 407736

407736

เครื่องวัดระดับเสียง 407736

 • เครื่องวัดเสียง ค่าความถูกต้อง ±1.5dB
 • มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน ANSI และ IEC 651
 • สองช่วงการวัด: 35 ถึง 90dB (ต่ำ) และ 75 ถึง 130dB (สูง)
 • มีปุ่มรีเซ็ตการค้างค่าสูงสุด
 • เครื่องวัดเสียง ปรับเทียบในตัว (94dB)
 • AC/DC เอาท์พุตสำหรับการเชื่อมต่อเพื่อวิเคราะห์หรือบันทึก
 • มีขาตั้งที่เหมาะสำหรับการใช้งานภาคสนาม

คุณลักษณะ

 • ช่วงการวัดต่ำสุด: 35 ถึง 90dB
 • ช่วงการวัดสูงสุด: 75 ถึง 130dB
 • ค่าความถูกต้องพื้นฐาน: + /-1.5dB
 • เวลาตอบสนอง (เร็ว/ช้า): ใช่ 
 • ระบบคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน: 0.5 นิ้ว (12.7 มม.)
 • เอาท์พุทแบบอนาล็อก: AC/DC
 • ขนาด: 9.5x2.7x1 นิ้ว (241x69x25 มม.)
 • น้ำหนัก: 7.6 ออนซ์ (215 กรัม)
 • CE: ใช่