เครื่องวัด เครื่องวัดเสียง Sound Meter
เครื่องวัดเสียง

PCE-EM 886 PCE เครื่องวัดระดับเสียง มัลติมิเตอร์ Sound Level Meter

 

 

PCE-EM 886 เครื่องวัดระดับเสียง มัลติมิเตอร์

Brand. PCE Instruments

Sound Level Meter

 

รายละเอียด : 

 • หน้าจอ LCD ที่มีฟังก์ชั่นแสงไฟ
 • ฟังก์ชั่น HOLD
 • แจ้งเตือนสถานะแบตเตอรี่
 • ทนทาน
 • วัดระดับของเสียง,แสง,อุณหภูมิภายนอกผ่านทางโพรบวัดอุณหภูมิtype K, อุณหภูมิและความชื้น
 • เครื่องวัดเลือกช่วงโดยอัตโนมัติฃ

โปรดทราบ

เครื่องวัดระดับเสียง นี้เป็นเพียงเครื่องวัดสำหรับการวัดแจ้งเตือนและการสาธิต หากต้องการความแม่นยำและถอดแบบได้ โปรดเลือกเครื่องวัดตัวอื่น

 

 

ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องวัดระดับเสียง

 • มีช่วงวัด 35 - 100 dB
 • มีค่าความละเอียด 0.1 dB
 • มีช่วงความถี่ 30 Hz - 10 kHz
 • เป็นความถี่ระดับ C
 • ระดับ Temporary เป็นระดับเร็ว
 • มีค่าความแม่นยำ ± 5 dB at 94 dB, 1kHz sine wave
 • มีไมโครโฟนไฟฟ้า

 

เครื่องวัดแสง

 • มีช่วงวัด 4000 / 40.000 lux (Ligth range  de 20.000 =  indicator x 10)
 • มีค่าความแม่นยำ ±5 % measurement value + 2 digits
 • Reproducibility : ±2 %
 • Temperature characteristic : ±0,1 % /  °C
 • เป็นเซนเซอร์ silicon photodiode ที่มีตัวกรอง

 

เครื่องวัดความชื้น

 • มีช่วงวัด 33 - 99 % H.r.
 • มีค่าความละเอียด 1 %
 • มีค่าความแม่นยำ ±3 % measurement value ±3 °C

 

โพรบวัดอุณหภูมิ ประเภท K

 • มีช่วงวัด -20 -  400 ºC , -20 - 1300 ºC
 • มีค่าความละเอียด 0,1 ºC , 1 ºC
 • มีค่าความแม่นยำ ±5 % measurement value + 3 ºC

 

มัลติมิเตอร์

 • มีช่วงวัด
  • แรงดันไฟฟ้า DC : 400 mV / 4 / 40 / 100 / 250 V
  • แรงดันไฟฟ้า AC : 400 mV / 4 / 40 / 100 / 250 V
  • ค่า DC : 400 / 4000 µA / 40 / 400 mA / 10 A
  • ค่า AC : 400 / 4000 µA / 40 / 400 mA / 10 A
  • ค่าความต้านทาน : 400 Ω / 4 / 40 / 400 Ω / 4 / 40 MΩ
  • ความจุ : 50 / 500 nF / 5 / 50 / 100 µF
  • ความถี่ : 5 / 50 / 500 Hz / 5 / 50 / 500 kHz / 10 MHz
 • มีค่าความละเอียด
  • แรงดันไฟฟ้า DC : 0,1 / 1,0 / 10 / 100 mV / 1 V
  • แรงดันไฟฟ้า AC : 0,1 / 1,0 / 10 / 100 mV / 1 V
  • ค่า DC : 0,1 / 1 / 10 / 100 µA / 10 mA
  • ค่า AC : 0,1 / 1 / 10 / 100 µA / 10 mA
  • ค่าความต้านทาน : 0,1 / 1 / 10 / 100 Ω / 10 kΩ / 1 MΩ
  • ความจุ : 10 pF / 0,1 / 1 / 10 nF / 0,1 µF
  • ความถี่ : 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 /10 / 100 Hz / 1 kHz
 • มีค่าความแม่นยำ
  • แรงดันไฟฟ้า DC : ±1 % value ±4 digits (up to 40 V) , ±1,5 % value ±4 digits (por encima)
  • แรงดันไฟฟ้า AC : ±1,5 % value ±1.5 digits (up to 400 mV) , ±1 % value ±4 digits (up to 40 V) , ±1,5 % value ±4 digits (up to 100 V) , ±2 % value ±4 digits (up to250)
  • ค่า DC : ±1 % value ±2 digits (up to 40 mA) , ±1,2 % value ±2 digits (up to 400 mA) , ±2 % value ±5 digits (up to 10 A)
  • ค่า AC : ±1,2 % value ±2 digits (up to 40 mA) , ±1,5 % value ±2 digits (up to 400 mA) , ±2 % value ±5 digits  (up to 10 A)
  • ค่าความต้านทาน : ±1,5 % dvalue ±4 digits (up to 400 Ω) , ±1,5 % value ±5 digits (up toa 400 kΩ) , ±2 % value ±2 digits (up to 4 mΩ) , ±2,5 % value ±5 digits (up to 40 mΩ)
  • ความจุ : ±5 % value ±20 digits (up to 50 nF) , ±3 % value ±5 digits (up to 50 µF) , ±4 % value ±5 digits (up to 100 µF)
  • ความถี่ : ±1,2 % value ±3 digits (hasta 500 kHz) , ±1,5 % value ±4 digits (hasta 10 MHz)

 

ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป

 • หน้าจอแอลซีดี 3 4/5 digits
 • แจ้งเตือน "OL" เมื่อวัดเกินระดับที่กำหนด
 • ลำดับการวัด 3 ต่อวินาที
 • ความแม่นยำอุณหภูมิที่ต้องการขณะทำงานคือ 23 °C ± 5°C / <70 % H.r.
 • มีสภาพแวดล้อม 0 - +40 °C / <70 % H.r.
 • สภาพการเก็บรักษา
 • -10 - +60 °C / <80 % H.r.
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 9V 1 ก้อน
 • เครื่องวัดมีขนาด 170 x 78 x 48 mm
 • มีน้ำหนัก 335g