เครื่องวัด เครื่องวัดเสียง Sound Meter
เครื่องวัดเสียง

เครื่องวัดความดังเสียง AZ-8925

az-8925

Sound Level Meter AZ-8925

เครื่องวัดระดับความดังเสียง เครื่องวัดเสียง

 • Rang: A weighting : 40dB~130dB
           C weighting : 45dB~130dB
 • Accuracy at 94 dB,1KHz :±2dB
 • Analog Output :AC 0.707Vrms (F/ S)
 • Operation Temperature :0~50℃, 10~90%RH.
 • Storage Temperature :-20~60℃
 • Quasi-Analog Bar indicator :1dB display step, 30dB display range, updated every 50ms
 • Hold :Max./ Min.
 • Record :Maximum Hold.
 • Microphone :10mm Dia. electric condenser microphone
 • Battery life :30 hours typical (9V)
 • Meter size :72 x 182 x 30mm / 150g.(8928)
 • 57 x 230 x 44mm (8925)
 • Standard accessories:Manual, 9V battery (8928) AAA battery