เครื่องวัด เครื่องวัดเสียง Sound Meter
เครื่องวัดเสียง

Sound Meter TM-102

TM-102Sound Meter TENMARS TM-102

เครื่องวัดเสียง

Features

  • Backlight display

  • Auto range, Auto power off.

  • Function keys: Max./Min.

  • Test range: 30 ~ 130dB

  • LO: 30 ~ 80dB

  • Med: 50 ~ 100dB

  • Hi: 80 ~ 130dB

  • A & C frequency weighting

  • Fast & Slow dynamic characteristic models