เครื่องวัด เครื่องวัดเสียง Sound Meter
เครื่องวัดเสียง

Datalogger Sound Level Meter DT-173

DT-173Datalogger Sound Level Meter DT-173

เครื่องวัดเสียง แบบบันทึกข้อมูล ต่อเข้า Computer ได้

DT-173 CE certified digital sound / noise level datalogger. This meter has a built-in USB port which connects to a Windows PC for uploading the recorded data. This is an ideal instrument for noise monitoring in factory, school, business and traffic areas. This meter conforms to the IEC61672-1 Class 2 standards. This device operates on a 3.6V Lithium battery. This device is very accurate (+/- 1.4 dB) and durable, an ideal companion for your field projects.

Please note that the FREE Windows software is provided AS IS. There is no software development kit nor engineering support for the software.

 Features

  • Conforms to the IEC61672-1 Class 2 for sound level measurement
  • NORM and PEAK mode
  • Over range indication
  • A & C frequency weighting
  • Fast (125ms) and slow (1s) time weighting
  • Calibration via software
  • Manual and automatic start modes

Specification

Accuracy

+/- 1.4 dB

Frequency range

31.5 Hz - 8KHz

Dynamic range

50dB

Measuring ranges

Auto: 30 -130 dB

Time weighting

Fast: 128 ms

Slow: 1 sec

Microphone

1/2 inch electret condener microphone

Data memory

129920 samples

Battery life

about 240 hours

LED indicator

Green (operating) and Yellow (memory full) LED

OS compatibility

Windows 2000, XP or Vista